zaterdag 29 juni 2013

Pubs en Pub borden

 Pubs hebben een belangrijke rol in de Engelse samenleving, als verzamelplaats voor de locals, de
pub cultuur in Groot-Brittannië is wezenlijk anders dan de café cultuur in Nederland ( mn in Noord Nederland) In Engeland is het gebruikelijk om met vrijwel het hele gezin naar de pub te gaan.
De pub borden vinden hun oorsprong in de middeleeuwen, in 1393 verplichtte Richard II de uitbaters van een pub, een uithangbord te voeren wanneer zij tevens bier brouwden. Dat was meestal het geval. Daarnaast konden de gewone mensen destijds niet lezen en was een uithangbord wel handig ( overigens kenden wij in de Nederlanden in die tijd ook vele uithangborden) In Engeland zijn deze borden altijd gebleven. Meestal geven zij een afspiegeling van de naam van de pub. Tevens werden zij in het verleden gebruikt voor het afgeven van een politiek statement bv Red Lion, James I gaf bevel tot het aanbrengen van zijn wapen ( red lion) op belangrijke gebouwen ( dus ook vaak de pub),soms verbasterde de vorm bv. "The Bull and Bush", ter herinnering aan de overwinning van Hendrik de VIII bij "Boulogne Bouche" of Boulogne sur mer,
Voor meer info over dit onderwerp zie  http://www.timetravel-britain.com/articles/history/pubsigns1.shtml
donderdag 6 juni 2013

eindelijk een nieuwe update, Erve Kots te lievelde

erve Kots

Het gebied rond Lievelde speelt in onze geschiedenisboekjes geen grote rol. Lievelde komt alleen ter sprake als we spreken over het beleg van Groenlo tijdens de Tachtigjarige Oorlog. Het nabijgelegen Groenlo was in 1627 door de Spanjaarden bezet en prins Frederik Hendrik trok met zijn legertje naar de Achterhoek om de Spanjaarden uit Groenlo te verjagen. Twee jaar eerder was Frederik Hendrik zijn broer Maurits opgevolgd als stadhouder en legeraanvoerder van de opstandige Nederlandse gewesten. Vlakbij de plek waar Frederik Hendrik in 1627 zijn hoofdkwartier inrichtte en zijn succesvolle plan beraamde om Groenlo in te nemen ligt het huidige openluchtmuseum Erve Kots.